Robert munk

Robert K. Anderson, kalt "Robert munk", er en trappistmunk som ble fødd i USA i 1932. Han kom til Norge i 1967 for å realisere sitt eneboerkall. Ved hjelp av biskop John Willem Gran fra Ordre Cistercien, slo han seg først ned i Austbygde.  I 1977 fikk han leie et nedlagt småbruk midt i skogen over Tinnsjøen mellom Hovin og Austbygde. I 1995 ble denne jorden kjøpt av stiftelsen „Munkelyd Ocisto“. 

"Robert munk" har bodd der i mer en 20 år som eneboer, men han isolerer seg ikke fra folk. Siden 1996 og 2009 har han fått selskap av 2 brødre fra Estland, som bor i hver sin eneboerhytte. De spiser, arbeider og ber i fellesskap. De tre lever under enkle forhold uten innlagt strøm og vann i trappistisk ånd og etter den benediktinske regula.

De har bygget en vakker liten kirke på stedet. Ved inngangen vil du se en stor port med bilde av jomfru Maria med Jesusbarnet. Over porten stå det skrevet:

"Fred med dei som tred inn". En sti fører deg til en lysning i skogen. Der er det et stort hus med felles kjøkken og stue og bak dette huset stå den fine kirken. Oppe i åskanten ligger hyttene til munkene.

Å møte "Robert munk" er en fin opplevelse. Han snakker flere språk, og det er interessant å lytte til historiene han forteller. Man føler seg alltid hjertelig velkommen hos munkene.

Hvis man ser godt etter, kan man se kirken fra motsatt side av Tinnsjøen. Den ligger midt i skogen over Tinnsjøen. For mer informasjon: katolsk.no