"Dei kvite kyrkjene"

Hva er spesielt med de hvite kirkene rundt Tinnsjøen?

samling.nasjonalmuseet.no
samling.nasjonalmuseet.no

Noe av det særegne med "dei kvite kyrkjene" er at 5 av dem ble bygget etter tegningenrav slottsarkitekt Hans Ditlev von Linstow. Han ble født 1787 i Hørsholm, Denmark og døde i 1851 i Christiania. I 1823 fikk han oppdraget med å tegne det kongelige slott i Oslo. Han var også med å utforme slottsparken, herunder tegnet han Gardens vaktstue. På eget initiativ laget Linstow "Utkast til Kirkebygninger på landet i Norge - til Veiledning for de Kirke-Eiere som uden Architects Hjelp ville opføre Kirker hensigtsmæssigen og med Oeconomie" I årene 1828- 1831 utarbeidet Linstrow mønstertegninger for norske kirker og rundt 80 kirker landet rundt ble oppført med utgangspunkt i disse tegningene.  Gransherad kyrkje og Hovin kyrkje er bygd etter samme skisse og av samme byggmester på same tid, og er av den grunn svært like. 

Mønstertegninger av Linstrow, bilder fra samling.nasjonalmuseet.no


Det andre særegne med våre kirker er klokkene. I Norge fins det 264 kirkeklokker fra middelalderen; 20 i Telemark og 4 i Tinn: Atrå (1), Hovin (1) og Dal (2). 

I alle kirkene i Tinn, bortsett fra Rjukan kirke, holdes den gamle tradisjonen med håndringing i hevd. Det er en kunst å ringe med kirkeklokkene, å finne rytmen og klangen.

Atrå kirke
Austbygde kirke
Dal kirke
Gransherad kirke
Hovin kirke
Mæl kirke