Austbygde kyrkje

Folk som bodde i Austbygde (Tinn Austbygd) sognet tidligere til Atrå, men ble etter hvert et eget kirkesogn fra 1. januar 1888. I den samme prosessen fikk stedet egen kirke. Den ble tegnet av Jacob Wilhelm Nordan og oppført under byggmester Gulbrand Johnsen fra Nes på Romerike, som foruten kirker i hjemdistriktet også oppførte enkelte i Buskerud og Telemark.

Austbygde kirke ble innviet den 23. november 1888. Det er en tømret langkirke med 300 sitteplasser. Kirken har vesttårn omgitt av tilbygg fra 1980-tallet med dåpssakristi og toalettrom. Det rett avsluttede koret i øst er omgitt av sakristier (hvorav det ene, som tidligere var dåpssakristi, nå er lagerrom). Kirken ble pusset opp i 1933-34 etter planer av Domenico Erdmann. Den ble da malt av Øystein Orekås. Senere er kirken omfattende restaurert i 1985-88 frem mot hundreårsjubileet.

Korgulvet er ett trinn opp fra skipets gulv, og kirken har orgelgalleri i vest.

 

Det var bispevisitas i Tinn i mars 2014.


Altertavlen ble malt av Lars Osa i 1909 etter Adolph Tidemands bilde av Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo. Før den tid var det brukt et trekors på grønn bakgrunn i en ramme som var tegnet av Nordan.

Prekestolen ble snekret av byggmesteren. Den er i venstrekant av koråpningen. Det finnes også en enkel lesepult. Døpefonten er i likhet med prekestolen på alder med kirken.

Kirkens første orgel var egentlig et harmonium fra 1915. I 1938 ble det skiftet ut med et ti stemmers Walcker-orgel. Etter krigen fikk kirken elektrisk oppvarming, som gav tørr luft, og orgelet begynte etterhvert å svikte. Dagens orgel er fra 1973 og ble bygget av Paul Ott. Det har 15 stemmer (2 manualer og pedal). Harmoniet har siden kommet til det lokale bedehuset, mens Walcker-orgelet brukes i baptistkirken på Rjukan.


Austbygde kirke har fått testamentarisk gave etter Kjersti og Andres Flatin i 2004. I testamentet står det at:

"Beløpet skulle blir å disponere av sognerådet i samarbeid med Riksantikvaren, og helst til innvendig utsmykning av kirken og ikke til vedlikeholdsoppgaver"

Pengene ble brukt blant annet  til innkjøp av flygel med krakk, lydanlegg, lysglobe, nytt bladgull på alterring, altertavle, prekestol og døpefont og til de fine glassmalerier fra kunstneren Tor Lindrupsen

Oppgaven han fått var "å gjøre noe med vinduene, men samtidig ville en kunne se at på naturen og bevare den enkle stilen som kirken har"

Han skriver etterpå at han forsøkte å føyer glassene inn i rommet ved å ta opp formater og farger som aller er i kirken, men ikke som at det se ut som noe som er hundre år gammelt. Uttrykket forholder seg dermed både til den gamle kirken,  samtidig håper han at det er tydelig at detter er laget nå.

Motiver er fragmenter og biter fra bibelfortellingene. Noen er veldig lett gjenkjennelig, mens andre er mer antydninger. Læresetninger og symboler kan lett stivne i formen, men fortellingene er i sitt vesen mer åpne. De må stadig leses og fortolkes på nytt. Det følger derfor ikke med noen fasit og det er rom for å dikte videre.

Noen av motivene må en også lete seg fram til oppe på galleriet og der finnes det også ett felt uten motiv; bare glass med noen luftbobler som har oppstått under sammensmeltingene av de forskjellige fargene. Her er det satt plass til alt vi ikke vet og til det som ennå ikke er fortalt.

Hvordan har han gjort det?  glasset ble skåret, motiver tegnet i glasspulver, og det hele smeltes  sammen ved 760 grader, deretter ble glassene sett i rammer.


Klokkene:

Det var kollestøperiet Olsen Nauen som leverte klokkene til den nybygde kirken i 1888. Det var bestilt to like (á 300 kg), men under transporten gled den ene klokka ut i sjøen et eller annet sted. Det ble ikke tid til å støpe en ny klokke, så man fikk en litt mindre klokke fra lageret (200 kg). De to skal ringes slik at den minste slår to slag mens den største slår ett slag – en kunst dette også!

Den minste klokka har fått tilnavnet «Moses», fordi den på et vis var blitt tatt opp av vannet – se denne fortellingen om Moses i 2. Mosebok, 2. kapittel.

På den store klokka står det:

KOMMER HID TIL MIG ALLE SOM ARBEIDE OG ERE BESVÆREDE OG JEG VIL GIVE EDER HVILE. Matt 11,28

På den minste:

RINGER JEG TIL KIRKEMØDE

RINGER JEG TIL RO DE DØDE

SKAL JEG VÆRE HERRENS TOLK

AT HAN SAMLE VIL SIT FOLK.

(Kilde: Jon Haukaas: Austbygde kyrkje 1888 – 1988)

Kilde - Kristin Fæhn


I begynnelsen var det bare opparbeidet et lite stykke kirkegård nordover fra kirken, men den er blitt utvidet etterhvert. Fellesrådet har et kart over den. Sørøst for kirken står et kombinert bårehus og servidebygg fra 1982, oppført etter en langdryg prosess med mange omtegninger.

På kirkegården står ellers en bauta reist i 1938 over dem som gikk i bresjen for å få bygget kirken, og med en påmontert plate med navn på dem som gav kirketomt. En kirkestue fra 1920-tallet ble revet i 1978, og kirkestaller fra 1915 ble revet samtidig.

tekst: (Kilde - "norsk-kirkebygg.origo.no")

Utsikten fra kirketårnet mot Austbygde og Tessungdalen lenger opp i dalen.